Menu

Disclaimer

  • Virtueel zie je twee vlaggen helemaal on-top van Het Seksjournaal zachtjes in de waanwind van de dag wapperen: de vlaggen der Vrijheid van Meningsuiting van NL (art. 7) en B (art. 19).
  • Seksjournaal.nl is een gratis, maar commerciële website. Advertenties houden de boel in de lucht.
  • Wij respecteren de Wet op de Persoonsregistratie en doen niets met jouw gegevens zonder toestemming. Dit vragen we keer op keer vooraf, bijvoorbeeld bij registratie.
  • Aan zowel de webinfrastructuur, de content als de keuze van links en partners is aardig wat zorg besteed. Het gebruik van deze site zal zoals redelijkerwijs te verwachten valt geen nadelige effecten hebben op je apparatuur. Seksjournaal.nl kan anderszins niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Seksjournaal.nl neemt evenmin verantwoordelijkheid voor de psychosociale gevolgen in de breedste zin des woords van deze site.
  • Jongeren die de stemgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, worden dringend geadviseerd naar hun eigen internetwereld op te zouten. Hiero.
  • Wie gebruik maakt van Seksjournaal.nl wordt geacht de regels van het copyright te kennen: geen teksten van anderen als die van jezelf opvoeren en zinsneden aanhalen mét bronvermelding en melding aan autrice/auteur.
  • Verder gelden hier dezelfde omgangsregels als daarbuiten: wees jezelf, maar loop anderen niet in de weg. (Ennu.. IP-nummers van enge 18min-berichten worden gemeld aan het Bevoegd Gezag.)