Menu

Column Amy van Egmond | Beperkt

Het Seksjournaal | Column Amy van Egmond | Beperkt | amy-van-egmond-bij-het-seksjournaal.jpg

Op de Dag van de Liefde én op de dag dat het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport uitbrengt over de toch wel goede initimiteitsverhoudingen in verpleegtehuizen, komt columnist Amy van Egmond met haar bespiegelingen op seks en betaalde seks in de hulpverlening.

Beperkt

Vanwege mijn job als high class escort lees ik veel over sekswerk en zaken die dat onderwerp raken. De laatste tijd valt mij op dat er in publicaties over sekshulpverleners dikwijls benadrukt wordt dat zij geen prostitué(e) zijn. Zij helpen mensen met een beperking met het bevredigen van hun seksuele behoeften. Ik vind het fantastisch dat zij dit werk doen en op deze manier mensen laten genieten, voor wie het vervullen van hun erotische wensen niet vanzelfsprekend is. Toch ben ik van mening dat het benadrukken van het vermeende grote verschil met prostitutie - omdat je met deze vorm van seksuele dienstverlening immers mensen helpt - niet altijd helemaal terecht is.

Alhoewel sekswerk inmiddels al jaren gelegaliseerd is, blijft seks tegen betaling voor veel mensen tegen hun principes, normen of waarden indruisen. En ik ben de laatste die zou beweren dat ik mijn dates louter uit naastenliefde en barmhartigheid doe. Toch heb ik in de afgelopen jaren als escort diverse cliënten meegemaakt met een handicap of gezondheidsprobleem die zich, naar mijn weten, uitstekend hebben vermaakt tijdens een samenzijn met mij. Misschien rust er een taboe op, maar mannen met bijvoorbeeld een verlamming, amputatie of kanker, maken ook afspraken met dames van plezier. Het is te gemakkelijk om sekswerkers, degenen aan wie zij hun diensten verlenen en de motieven die daarbij een rol zouden spelen al bij voorbaat te veroordelen. De waarheid ligt, zoals bij veel zaken, een stuk genuanceerder dan het op het eerste oog lijkt. Een verpleegkundige of hulpverlener ben ik dan wel niet, maar mijn liefde voor 'het' vak is veelomvattend en beperkt zich niet alleen tot gezonde en valide mensen. Daarvoor hoef je geen moeder Theresa te zijn.

Auteur: Redactie
Publicatie: 14/02/2018 12:38

Subcategorieen